SI birliklari bilan teng huquqda qo'llash mumkin bo'lgan boshqa birliklar

26.05.2013 15:00 Muzaffar Qosimov Xalqaro birliklar tizimi - SI - Tizimlashmagan birliklar
Chop etish
Maqola Reytingi: / 0
Juda yomon!A'lo! 

SI birliklari bilan teng huquqda qo'llash mumkin bo'lgan boshqa birliklar

Xalqaro Birliklar Tizimining birliklari bilan teng huquqda, fan texnikaning barcha sohalarida va ta'lim, metrologik o'lchashlar va ho kazolarda qo'llash mumkin bo'lgan boshqa birliklar va ularning SI birliklari bilan o'zro nisbatlari jadvali

?

Kattalik

Birlik

Nomlanishi

Belgilanishi

SI birliklaridagi

Qiymati

O'zbek.

Xalqaro

1

Massa

Tonna

t

t

103 kg

2

Vaqt*

Daqiqa

daq.

min.

60 soniya

3

Soat

soat

h

3600 soniya

4

Kun (sutka)

k. (s)

d.

86400 soniya

6

Yassi burchak

Gradus

?/180 rad

7

Minut

'

'

?/10800 rad

8

Sekund

''

''

?/648000 rad

9

Maydon, yuza

Gektar

ga

ha

104 m2

10

Hajm, sig'im

litr

l

l

10-3 m3

11

Selsiy temperaturasi

Selsiy gardusi

ºC

ºC

T=t+T0

T- termodinamik harorat, t-selsiy harorati, T0 =273.15 K

12

Chastota intervali

oktava

okt

oct

log2 f2/f1 = 2 bo'lganda**,

1 oktava = log2 f2/f1 ,

13

Axborot

bit

bit

bit

Ikkisidan biri bo'lishi ehitimoli teng bo'lgan ikkita hodisadan birining axborot miqdori.

Bayt

Bayt

Byte

1 bayt = 8 bit

Kilobayt

kb

kb

1 kb = 1024 bayt

Megabayt

mb

mb

1 mb = 1048576 bayt

14

pH

Pi-ash

pH

pH

Kimyoviy moddaning ishqoriylik yoki kislotalilik darajasi

15

Nisbiy kattalik

(fizik kattalikning bir xil nomdagi fizik kattalikka nisbati, FIK, nisbiy zichlik, nisbiy magnit va dielektrik singdiruvchanlik va ho kazolarda qo'llaniladi.)

1)Foiz;

%

%

10-2

2)Promille;

10-3

3)Milliondan

ulushi.

mln-1

ppm

10-6

16

Logarifmik kattalik

(tovush bosimi o'lchami, kichayish, susayish va ho kazo)

Bel

B

B

1 B= P2/P1* , bunda, P2=10P1 ,

1 B=2 lg F2/F1 , bunda,

F2 =10 * F1


* Vaqt bo'yicha hafta, oy, yil, asr birliklari ham keng ishlatiladi va ularda soniya miqdori o'zgaruvchan.

** f2,f1 chastotalar, log2 ikki asosga ko'ra logarifm

** * P2 va P1 bir nomdagi energetik kattaliklar (quvvat, energiya, energiya zichligi va ho kazo ), F2 va F1 kuchlanish birliklari (elektr kuchlanish, tok kuchi, bosim, mexanik kuchlanish va ho kazo)

Yangilаndi: 14.09.2018 11:58