Yerning turli joylaridagi erkin tushish tezlanishi

04.06.2013 19:00 Muzaffar Qosimov Ma'lumotnomalar - Fizika
Chop etish
Maqola Reytingi: / 11
Juda yomon!A'lo! 

Yerning turli joylaridagi erkin tushish tezlanishi

Erkin tushish tezlanishi g ning qiymati - joyning geografik kengligi - φ , bu joyning dengiz sathidan balandligi - h larning qiymatlairiga uzviy bog‘liq. Dengiz sathida g ning φ ga bog‘liqligi quyidagi formula orqali ifodalanadi: gφ=978.049 (1+0.005288sin2φ – 0.000006sin2φ) {1}, g ning h ga bog‘iqligi esa, gh=g00.0003086h* {2}formuladan aniqlanadi. Bu yerda g0dengiz sathidagi erkin tushish tezlanishi (sm/s2), h- joyning balandligi (metr).

Jadvalda 1° intervallar oralab turli geografik kengliklar uchun {1} formula orqali keltirib chiqarilgan g ning qiymatlari, va g ning dunyodagi ba'zi shaharlar uchun qiymatlari keltirilgan. Pastdagi jadval uchun geografik koordinatalari: φ - shaharning geografik kengligi, λ - geografik uzunligi. "sh" va "g‘" harflari esa shaharning Grinvich meridianidan sharq yoki g'arbda ekanligini bildiradi. ("sharqiy" yoki "garbiy" uzunlik)

Keng-lik,

Graduslar

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

g, sm/soniya2

0

978.049

978.051

978.055

978.063

978.074

978.088

978.105

978.125

978.149

978.175

10

978.204

978.237

978.272

978.31

978.35

978.394

978.44

978.489

978.541

978.595

20

978.652

978.711

978.772

978.836

978.902

978.969

979.039

979.111

979.185

979.261

30

979.339

979.417

979.497

979.578

979.661

979.746

979.831

979.917

980.004

980.092

40

980.18

980.27

980.359

980.449

980.539

980.629

980.72

980.81

980.9

980.989

50

981.079

981.167

981.255

981.343

981.429

981.515

981.599

981.682

981.764

981.845

60

981.924

982.001

982.077

982.151

982.224

982.294

982.362

982.429

982.493

982.554

70

982.614

982.671

982.725

982.777

982.827

982.873

982.917

982.958

982.997

983.032

80

983.065

983.094

983.121

983.144

983.165

983.182

983.196

983.207

983.215

983.200

90

983.221

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* {2} formula dengiz sathidan birnecha yuz kilometrlargacha "o'rinli bo'lib qoladi. Bundan kelib chiqadiki, erkin tushish tezlanishi har 1 metrga ko'tarilishda 3 mkm/soniya2ga kamayar ekan.

Erkin tushish tezlanishi g ning qiymati – joyning geografik kengligi – φ , bu joyning dengiz sathidan balandligi – h larning qiymatlairiga uzviy bog‘liq. Dengiz sathida g ning φ ga bog‘liqligi quyidagi formula orqali ifodalanadi: gφ=978.049 (1+0.005288sin2φ – 0.000006sin2φ) {1}, g ning h ga bog‘iqligi esa,
gh=g0–0.0003086h {2}formuladan aniqlanadi. Bu yerda g0dengiz sathidagi erkin tushish tezlanishi (sm/s2), h- joyning balandligi (metr).
Jadvalda 1° intervallar oralab turli geografik kengliklar uchun {1} formula orqali keltirib chiqarilgan g ning qiymatlari, va g ning dunyodagi ba’zi shaharlar uchun qiymatlari keltirilgan. Pastdagi jadval uchun geografik koordinatalari: φ – shaharning geografik kengligi,  - geografik uzunligi. «sh» va «g‘» harflari esa shaharning Grinvich meridianidan sharq yoki g‘arbda ekanligini bildiradi. («sharqiy» yoki «g‘arbiy» uzunlik)
Yangilаndi: 30.10.2019 19:27