Molyar massa

29.04.2013 09:11 Muzaffar Qosimov Xalqaro birliklar tizimi - SI - Tizimlashmagan birliklar
Chop etish
Maqola Reytingi: / 2
Juda yomon!A'lo! 

Molyar massa

?ddiy yoki mur?kk?b m?dd? v? uning m?ss?si o’rt?sid?gch  b?g’liqlikni o’rn?tnsh uchun m?lyar m?ss? tushunch?sid?n f?yd?l?nil?di.

M?lyar m?ss? (M yoki r) m?ss?ning m?dd? miqd?rig? nisb?tidir. Uning birligi ??lq?r? birlikl?r tizimiid? kil?gr?mm t?qsim m?l (kg/m?l).

Shuningd?k, gr?mm t?qsim m?l (g/m?l) birligini h?m ishl?tish mumkin. M?s?l?n, ugl?r?d (IV) ?ksid — S?2 ning m?lyar m?ss?si 44 g/m?l g? t?nt (44 g em?s!); sulf?t kisl?t? — H2S?4 ning m?lyar m?ss?si 98 g/m?l g? t?ng (98 g em?s!) v? h?k?z?.

Etil spirtining yonish  r??ksiyasi:

C2H5?H + 3 ?2 = 2 C?2 + 3 H2?

uchun ushbu mun?s?b?t o’rinli: 1 m?l etil spirtd?n 2 m?l C?2 h?sil bo’l?di, d?m?k, 46 g/m?l C2H5?H d?n 2·44=; =88 g/m?l C?2 h?sil bo’l?di.

M?l v? m?lyar m?ss? tushunch?l?rini o’z?r? q?nd?y b?g’l?sh mumkin? ?ddiy yoki mur?kk?b m?dd?ning m?ll?r s?ni p ?yni m?dd? m?ss?si — t ning shu m?dd? m?lyar m?ss?si M g? nisb?tig? t?ng:

 

 

n=m/M

?ksinch?,  m?dd?ning m?ss?si — t m?lyar m?ss?  M ning m?dd? miqd?ri p g? ko’p?ytm?sid?n  ib?r?t:

t = M·p.

G?zsim?n v? bug’sim?n m?dd?l?rning m?lyar m?ss?si h?md? univ?rsi?l g?z d?imiysi M?nd?l??v — Kl?p?yr?n t?ngl?m?sid?n  quypd?gich?   his?bl?b  chiq?ril?di:

M?’lumki, b?simning ??lq?r? birlikl?r tizimiid?gi o’lch?v birligi —p?sk?l (P?). P?sk?l— 1 Nyut?n   (1   N)   kuch   t?’sirid?   1    m?tr    kv?dr?t    (1   m2)   yuz? sirtig? t?ng t?qsiml?nuvchi b?simdir (1 P?=1N/m2).   SHund?y

qilib, 1 ?tm = 760 mm sim?b ustuni 105 P? = 0,1 MP?. His?bl?shl?r ?niq bo’lishi uchun quyid?gi k?effitsi?ntl?rd?n f?yd?l?n?miz: 1 ?tm = 10,1·104 P? ; 1 mm sim?b ustuni = 1,33·102 P?. H?jm ??lq?r? birlikl?r tizimiig? bin??n m?tr kub  (m3) d? if?d?l?n?di. Birlikl?rni

R =pV/T (m?lyar s?ni p = 1 bo’lg?nd?) if?d?g? qo’yib v? m?’yoriy sh?r?itd? p?1.01·105 P?,

V? 0,0224 m3, T = 273 K ek?nligini his?bg? ?lib v?, shuningd?k, 1 m?l id??l g?z eg?ll?ydig?n h?jmning m?’lumligini bilg?n h?ld? quyid?gig? eg?  bo’l?miz:

D?m?k, ??lq?r? birlikl?r tizimid? univ?rsi?l g?z d?imiysi qiym?ti R = 831   J/(m?l·K)   ek?n.

M?s?l?n, shung? ?s?s?n, M?nd?l??v—Kl?p?yr?n t?ngl?m?si bo’yich? 273 K h?md?105 P? v? 1 m3 g?z ning m?ss?si 0,00205 kg bo’lg?nd? ?yni g?zning m?lyar m?ss?si quyid?gich? his?bl?n?di:

M=0.00205·8.31·273/1·105 = 0.46·10-6 kg/mol

 

Bu y?rd? yan? shuni h?m ?ytib o’tish l?zimki, k?tt?likning «o’lch?mligi» v? «birligi» d?yilg?nd? ?l??id?— o’zich? must?qil tushunch?l?rni ?ngl?m?q k?r?k, m?s?l?n, b?simning o’lch?mligi

L-1MT-2; o’lch?v birligi es? — p?sk?l (P?).

 


Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring:

Feysbukda: https://www.facebook.com/Orbita.Uz/

Tvitterda: @OrbitaUz

Google+ : https://plus.google.com/104225891102513041205/posts/

Telegramdagi kanalimiz: https://telegram.me/OrbitaUz

YangilĐ°ndi: 14.09.2018 10:07