Atom va molekulalarning massalari.

03.06.2013 00:00 Muzaffar Qosimov Ma'lumotnomalar - Fizika
Chop etish
Maqola Reytingi: / 1
Juda yomon!A'lo! 

Atom va molekulalarning massalari.

Jadvalda ba’zi atom va molekulalarning massalarining yaxlitlangan qiymatlari - ma keltirilgan.

 

Atomlar

ma , 10-27 kg

Molekulalar

ma , 10-27 kg

Alyuminiy

44.8

Alyuminiy oksidi   Al2O3

169

Azot

23.2

Ammiak   NH3

28.3

Ftor

31.5

Azot  N2

46.5

Geliy

6.64

Havo

48.1

Kislorod

26.6

Kislorod   O2

53.2

Kremniy

46.6

Kumush nitrat  AgNO3

282

Kumush

179

Metan   CH4

26.6

Mis

105

Mus sulfati  CuSO4

265

Natriy

38.1

Natriy gidroksid   NaOH

66.4

Oltin

327

Natriy xloridi   NaCl

97

Oltingugurt

53.2

Ozon   O3

80

Qo’rg’oshin

344

Qo’rgoshin sulfati   PbSO4

503

Rux

109

Rux karbonat   ZnCO3

208

Simob

333

Simob oksidi   HgO

360

Temir

92.8

Suv   H2O

29.9

Uglerod

19.9

Uglerod ikki oksidi   CO2

73

Uran

395

Uglerod oksidi  CO

46.5

Vodorod

1.67

Uran oksidi   UO2

448

Xlor

58.9

Vodorod   H2

3.3

Yangilаndi: 08.06.2013 18:19